Vernisáž výstavy Forgiveness, fear and expectations se uskuteční ve čtvrtek 11.5. v 19h 
(výstava otevřena po domluvě na tel. 721 053 935, případně emailem monomach@post.cz) 

Prostřednictvím výstavy Odpuštění, strach a očekávání představuje Ivana Pavlíčková svou diplomovou práci, v níž řeší hned několik různorodých a zároveň úzce provázaných otázek. Stěžejním momentem, jímž se zaobírá, je zejména otázka volby konkrétního materiálu, který s sebou v tomto případě nese i své specifické významy. Keramický objekt, mající své kořeny v oblasti klasických médií a stále vnímaný s nádechem jisté tradičnosti, tak v rámci nového kontextu úspěšně získává zcela současnou výpovědní hodnotu, přičemž se fyzicky i obsahově vyrovnává se soudobým sochařstvím a možnostmi utváření prostoru. Hlínu, jakožto materiál neoddělitelně spjatý se Zemí a jejími procesy, autorka konfrontuje s použitím moderních technologií, čímž vytváří zajímavé napětí a upozorňuje na vztah člověka, vlastního rukopisu, lidské kreativity a stroje. Na první pohled rozpoznatelné všední i výjimečné předměty, naplněné svou vlastní symbolickou informací, Pavlíčková umisťuje do neobvyklých kombinací a prostorových souvztažností. Evokace a proplétání významů jde na tomto místě ruku v ruce s působením materiální struktury použité hmoty.

Kc/ Dana Dvořáková, Pavla Maslejová