Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee realizuje v roce 2013 v rámci projektu “Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko”, podpořeného Česko-německým fondem budoucnosti, ve spolupráci s Galerií města Plzně a Galerií města Řezna výstavu „Fórum mladé umění Česká republika-Bavorsko“. Cílem fóra je poskytnout umělcům ve věku do pětatřiceti let narozeným nebo působícím v České republice či Bavorsku možnost veřejné prezentace svých děl a upozornit na aktuální mladou uměleckou scénu na obou stranách hranice. Studium uměleckých oborů není pro účast v projektu podmínkou. Fórum mladé umění Česká republika-Bavorsko vzbudilo u mladých výtvarníků velký ohlas. Do přeshraničního projektu se přihlásilo 82 českých a 45 německých umělců s více než pěti sty díly. Z nich pak byla odbornou česko-německou porotou pro účast v projektu vybrána díla osmi bavorských a sedmnácti českých umělců.Vybraná umělecká díla budou v období červen/červenec vystavena v Galerii města Plzně a v prosinci/lednu v Galerii města Řezna v kulturním centru „Leerer Beutel“. V rámci projektu bylo pro výtvarníky uspořádáno víkendové setkání s exkurzemi a přednáškami.