Při prosazování moderní české fotografie byl nepřehlédnutelnou osobností
ing. Alois Zych (1874—1943). I když se nestal profesionálním
fotografem, svým osobním příkladem i tvorbou velice významně ovlivnil
zejména fotografické amatérské hnutí. Roku 1908 se podílel na založení
Klubu fotografů amatérů na Královských Vinohradech, v němž pak působili
i R. A. Šimon, J. Imlauf, J. Srp, A. Myška, F. Oliverius, J. Diviš,
D. J. Růžička, J. S. Krofta, J. Jeníček, P. Koblic, A. Johann,
J. Pelech, J. Voříšek, J. Anders, L. Sitenský ad. Alois Zych proslul
zejména jedinečnými akty, v nichž nechal nahlédnout i do rodinné
intimity, později byl také uznávaným krajinářem a propagátorem
vlastivědné fotografie.