Přednáška historičky architektury Jany Kořínkové a architekta Jana Kristka představí vývoj architektury bydlení a výtvarného umění v Brně počínaje převratem roku 1948 až do přelomu 50. a 60. let spojeného s nástupem panelových technologií. 50. léta, složité období stalinismu a studené války, s sebou přinesla i aplikaci principů socialistického realismu v oblasti kultury. Autonomie tvůrců byla omezena státem kontrolovanými institucemi a architektura i umění se staly nástrojem politických cílů. Oblast bytové výstavby, která se v 50. letech dotkla téměř všech českých měst jako důsledek snahy řešit chronickou bytovou krizi, je stále prozkoumána jen z malé části. Na území města Brna se architektuře bydlení a s ní neodmyslitelně spojené výtvarné výzdoby jako samostatnému výzkumnému tématu dlouhodobě věnují právě naši přednášející.

Vstupné: 40/20 Kč

 

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h