V pořadí již pátý projekt z cyklu “venku a uvnitř”, který využívá plochu BillboArt Gallery, se jednoduše řečeno zabývá reklamou jako takovou.

Frajeři Firma Žižkov je mladá umělecká skupina, která prozatím funguje hlavně na pražské umělecké scéně. Jejich cíle – „chceme vítězství, ale nevíme čeho nad čím“, tak jejich záměr – „…nemůžeme si prostě pomoct“, jsou jasné. FFŽ nedělají nic zvláštního, pouze hledají způsob jak se zviditelnit metodou lehkého posunutí a zdůrazňují pravidla kontextu, ve kterém realizují svojí „cestu za frajerstvím“. FFŽ je skupina, která si mimo ambivalentního zdůraznění vítězství toho, co už zvítězilo, zavdala i jiný cíl – totiž objevit esenci frajerství. 

 Výstavní projet “Najdeš tam, co neznáš?“ připravený pro Billboart Gallery je reklamou sama na sebe. Zacyklenost celého projektu otevírá řadu důležitých otázek ohledně tvoření reklamy a vlastní identity. Stejně jako u dalších projektu FFŽ není jasné, nakolik jde o vlastní sebepropagaci a nakolik o absurdní hyperbolizaci kontextu intervence. Ostatně, hlavní otázku a hnacím motorem umělecké skupiny je „..zjištění, na jak moc velký ploše o sobě můžeš dokolečka mluvit, abys byl pořád dostatečně frajerskej.“

 

Kurátorkami projektu jsou studentky druhého ročníku kurátorských studií Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně: Anna Zemanová, Karla Hlaváčková a Kateřina Fucsiková