Prezentace tvorby Annie Vigier a Francka Aperteta (les gens d´Uterpan, FR), kteří z pozice bývalých choreografů vytvářejí kritický dialog mezi obvyklými praktikami performačního a výtvarného umění.

 

Annie Vigier a Franck Apertet (les gens d´Uterpan) se zabývají metodickým posunem vzorců a norem mezi poli výtvarného umění a živého umění. Prezentace Francka Aperteta je založená na volbě strategií a postupů, které mají různými způsoby problematizovat a překračovat obvyklé vnímání scény, prezentace a výstavy.

 

Více informací na webu Plato