Frank Domin, France, 2002

František Domin, rodák z Písku, žil posledních 32 let u Tichého oceánu v USA, konkrétně v San Franciscu. Ke svému rodnému městu ale nikdy neztratil vztah, i když jej vyměnil za dobrodružný a toulavý život se střídavým zaměstnáním v dalších městech – Českých Budějovicích, Frymburku, Praze, posléze Madridu, San Diegu, Los Angeles a San Franciscu .

Svůj výtvarný zájem zaměřil na tvůrčí fotografii v 70. letech. Tehdy jej také výtvarně zaujala Šumava se svými málo objevovanými přírodními krásami. Touha po možnosti zachytit je osobitým způsobem jej v roce 1973 vedla k iniciativě založit výtvarně-tvůrčí skupinu „Nový svět“ se sídlem na šumavské polosamotě Šindlov.

Velké množství fotografií  jeho života  vzniklo právě zde. Na celostátních fotografických soutěžích získávaly cykly fotografií jeho a jeho kolegů mnohá ocenění za šumavské soubory „Skláři“, „Chalupa pana Matouše“ , či „Putování s konví“ .

Po odchodu Františka Domina do zahraničí v 80. letech jeho fotografická tvorba neustává, ale naopak pokračuje, vyzrává, výrazně se profesionalizuje a stává se  zaměstnáním a prostředkem obživy. Černobílou fotografii postupně vytlačuje fotografie barevná a tematicky se pochopitelně proměňuje.  Šumavu vystřídaly záběry z amerického kontinentu a různých zemí Evropy.

Nejoblíbenější destinací Františka Domina se stala Francie, ale i Rakousko, Itálie a v posledních letech opět Čechy. Jeho tvorba v Americe byla profesně zaměřena především na dokumentaci a umělecké ztvárnění architektonických objektů.

Na svých cestách za fotografií po Evropě ho doprovázel jeho syn Dominik, který od nejútlejšího mládí  také  fotografuje, i když zvolil profesně zcela odlišný obor. Vystudoval teoretickou chemii na Universitě v Berkeley a v současné době působí již několik let v Paříži, kde se věnuje vědecké práci. Několik Dominikových snímků doplní cyklus Franka Domina ve výstavním prostoru purkrabství hradu Klenová.

Helena Fenclová