František Dvořák (*1986, Velké Meziříčí) absolvoval Ateliér sochařství u prof. Jiřího Beránka na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. Dvořákova tvorba je výrazná svou specifickou, neuspořádaně působící vizuální zahlceností obrazů a objektů, které v sobě kombinují jak čistě autorsky tvůrčí, tak také ready-made přístup. To znamená, že ačkoli jsou objekty a obrazy na první pohled komponované z mnoha různých nalezených předmětů, nebo z takových předmětů kompozičně a tvarově přímo vycházejí, je v nich velká míra autorského výtvarného vstupu, ať už v podobě sochařské práce s materiály nebo ve specifické zběsilé barevnosti odvozené z palety autorem oblíbené řady syntetických barev SU-2013. Při detailnějším pozorování také s překvapením zjistíme, že mnoho z předmětů, jejichž původ bychom čekali v nějakém vetešnictví, jsou ve skutečnosti tvarově a významově posunuty díky tomu, že jsou autorem vymodelovány a vytisknuty na 3D tiskárně. V současné době žije a tvoří v Brně.

 

Na výstavě v Galerii Provoz bude site-specific instalace, která vychází z principů parazitismu i intimní sdílnosti. Oba tyto přístupy jsou autorovi v jeho tvorbě blízké. Ačkoli totiž mohou jeho díla působit neuspořádaným a divokým dojmem, jsou ve skutečnosti systematicky konstruované a jako takové jsou dojemně osobní a podávají šifrovanou zprávu o konkrétních zážitcích, osobách a životních milnících. František Dvořák se zřídkakdy omezuje na prostou nástěnnou prezentaci svých děl, naopak, komponuje z nich celá prostředí, vytváří jakési mentální mapy, do kterých divák může proniknout jen zdánlivě. Často je možné do nich vstoupit, přiblížit se, pokusit se porozumět, skutečné myšlenkové a emoční pochody však zůstávají skryty.

 

Instalace BDSM proměňuje prostředí galerie, vytváří monolit uprostřed výstavního prostoru, který je možné obcházet kolem dokola i ve vertikálním směru. V horních částech této monumentální instalace se nachází obrazy obklopený intimní prostor, který pomyslně vybízí diváka ke vstupu, dostat se do něj však nemůže, nahlíží pouze skořepinu, stejně tak jako se žádný člověk nemůže beze zbytku vcítit do člověka jiného.

 

kurátor: Hynek Chmelař