Absolvent ateliéru Vladimíra Kokolii na pražské AVU František Novák se už déle než pět let intenzivně zabývá otevřeným cyklem portrétních kreseb bezdomovců, který se jmenuje Člověk na papíře. Jedná se o práce v životní velikosti obrysově malované barvou na karton, tedy materiál, který lidé bez domova často používají jako izolační podložku pro přespání.

 

„Lidi bez domova kreslím a maluju od studií na akademii. Už tehdy jsem pracoval v Azylovém domě a právě tam jsem nacházel inspiraci i první modely,“ přibližuje František Novák. „Nejdřív šlo o klasické kresby, teprve v roce 2015 jsem vyřízl postavy z formátu a umístil je do reálného prostoru, takže je divák začal vnímat víc jako partnera než obraz. Změnila se tím i jejich působivost. Pohled z očí do očí a konfrontace s davem lidí v podivném oblečením a s množstvím zavazadel jasně odkazuje k sociálním problémům a člověk se takovým setkáním běžně snaží spíš vyhnout,“ vysvětluje. Později jsem postavy ještě doplnil o atributy životních proher, závislostí nebo konkrétních příběhů. Až dodatečně jsem si uvědomil ‘betlémovost’ celé instalace, původní záměr to nebyl. Je to vlastně takový antibetlém, kdy místo obvyklých darů tito muži nesou Bohu své poznamenání osudem nebo výchovou,“ uzavírá.

 

Z této obsáhlé série vychází také jeho předvánoční prostorová instalace pro Dětskou galerii Lapidárium. Výstava zároveň volně navazuje na autorovu betlémářskou rodinnou tradici, jež je pro jeho rodnou Třešť na Vysočině typická déle než dvě století.

 

Kurátorem výstavy, která bude přístupná do 28. února 2021, je Radek Wohlmuth. Pro dětské návštěvníky, žáky a studenty škol budou připraveny doprovodné programy v online i offline variantě.

 

Podrobnosti budou zveřejňovány na facebookovém profilu Dětské galerie Lapidárium nebo na webu www.klasterbroumov.cz/cs/vystavy-v-lapidariu.  

 

Dětská galerie Lapidárium je přístupná v úterý až pátek od 10 do 16 hodin, v sobotu a neděli od 12 do 16 hodin. 

 

Výstavní program galerie je realizován pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a GESTORu.