František Petrák je malíř, ilustrátor, tvůrce teatrální grafiky, loutkoherec a scénograf, který svou tvorbou fascinuje publikum všech věkových kategorií. Výstava Lvi a jiná animalia v Městské galerii Panský dvůr nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s jeho dílem, především s malbou, grafikou a ilustracemi určenými pro děti. Ve volné tvorbě pracuje v tematických cyklech zaměřených na svět zvířat, lidských postav a symbolů, zobrazených ve svébytné autorské zkratce. Petrákovy práce určené dětem jsou tvořeny s ohledem na rozvoj myšlenkových a jazykových dovedností dětského publika. Jeho díla se vyznačují hravostí a fantaskností, které jsou typické pro jeho umělecký styl. Výstava představuje nejenom samotné ilustrace, ale také četné interaktivní prvky, které podtrhují účel Petrákových ilustrací.

  

František Petrák dlouhá léta spolupracuje s nakladatelstvím Archa Zlín a v současnosti i s pražským nakladatelstvím Meander. Vystudoval grafický obor na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a výtvarný obor v kombinaci s češtinou na Pedagogické fakultě v Ostravě. Žije a pracuje v Luhačovicích a v Uherském Hradišti, kde také působí jako pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy. Působil také na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

  

kurátor: Richard Vodička