grafický design: Katarína Jamrišková

Život a dílo malíře Františka Podešvy jsou spojovány s magickým krajem okolí Soláně, kde žil od konce 30. let 20. století. Do kraje svých předků se vrátil po pražských uměleckých studiích, pařížském stipendijním pobytu u Františka Kupky, zahraničních cestách a aktivitách v Praze a Brně, kde intenzivně rozvíjel spolkový život, včetně své výstavní činnosti. Čarokrásná Soláň, přilehlá krajina a zejména nelehký, ale čistý život se staly hlavními náměty Podešvových obrazů a grafických souborů plných příznačného zemitého valašského lyrismu.

 

Výstava se koná jako doprovodný program v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka 2022. Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.