Vstupní podmínky experimentu:

–> 18 dnů v galerii –> G99 se stává pracovnou Františka Feketeho /dále jen prostředníka/ –> role prostředníka je spojením kurátora a umělce –> prostředník je přítomen v Domě pánů z Kunštátu ve dne i v noci

–> úkolem prostředníka je kontaktovat jím vybrané umělce –> umělci s prostředníkem komunikují pomocí internetu, telefonu nebo jinak, není však dovoleno osobní setkání –> prostředník vybraným umělcům zadává požadavek na připravení konceptu jejich nového díla –> umělec zasílá koncept k realizaci prostředníkovi a přenechává mu veškerou odpovědnost za vytvoření i instalaci díla –> prostředník potlačuje své umělecké ambice, materializuje umělcovu myšlenku za účelem výstavy v G99 –> umělec neprovádí aktivní zpětnou kontrolu prostředníkovy práce –> prostředník sestavuje výstavu a doprovází ji svým textem –> experiment bude fotograficky zdokumentován a ukončen dernisáží.

* Vstupní podmínky experimentu stanovily zástupkyně galerie G99 Romana Horáková a Marta Fišerová.

František Fekete (*1993) je výraznou osobností nastupující generace české výtvarné scény, působí jako vizuální umělec a kurátor. Od roku 2015 je studentem Centra audiovizuálních studií Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

http://www.frantisekfekete.com/

Výstavní experiment v galerii G99 trvá od 8.2. do 26.2.2017.

Namísto vernisáže proběhne dernisáž – ve čtvrtek 23. 2. od 18 hodin