Vstupní podmínky experimentu:

–> 18 dnů v galerii –> G99 se stává pracovnou Františka Feketeho /dále jen prostředníka/ –> role prostředníka je spojením kurátora a umělce –> prostředník je přítomen v Domě pánů z Kunštátu ve dne i v noci  

–> úkolem prostředníka je kontaktovat jím vybrané umělce –> umělci s prostředníkem komunikují pomocí internetu, telefonu nebo jinak, není však dovoleno osobní setkání –> prostředník vybraným umělcům zadává požadavek na připravení konceptu jejich nového díla –> umělec zasílá koncept k realizaci prostředníkovi  a přenechává mu veškerou odpovědnost za vytvoření i instalaci díla –> prostředník potlačuje své umělecké ambice, materializuje umělcovu myšlenku za účelem výstavy v G99 –> umělec neprovádí aktivní zpětnou kontrolu prostředníkovi práce –> prostředník sestavuje výstavu a doprovází ji svým textem –> experiment bude fotograficky zdokumentován a ukončen dernisáží.

 

* Vstupní podmínky experimentu byly zadány Romanou Horákovou a Martou Fišerovou jako zástupci galerie G99.