V České republice byla tvorba Gábora
Kristófa (1988) prezentována pouze jednou, a to v rámci 7. Sympozia
Litomyšl. V tvorbě mladého umělce, narozeného na Slovensku, nicméně dnes
již plně etablovaného na maďarské umělecké scéně (studoval na maďarské
Akademii výtvarných umění v Budapešti, byl nominován na Esterhazy Art
Award a vybrán jako zástupce maďarské scény pro program Visegrad Artist
in Residency v brooklynském Art in General), přitom můžeme najít řadu
zajímavých souvislostí se snahami místních malířů, kteří dále rozvíjí
odkaz modernismu a posouvají přitom médium malby často na jeho samotné
hranice.

kurátor výstavy: Jan Zálešák