Galerie Architektury Brno je od počátku 90. let 20. století přirozeným místem setkávání architektů, milovníků architektury a umělců. Zřizovatelem galerie je Nadace české achitektury.

 

Galerie Architektury se kontinuálně věnuje prezentaci současné české a světové architektury a historii architektury. Prostřednictvím výstavní, přednáškové, publikační a medializační činnosti se snaží ve veřejnosti vzbudit zájem o architekturu, jako nedílnou součást veřejného prostoru.