Galerie Café Amadeus, jejíž kurátorkou je historička umění Štěpánka Bieleszová, zahájila svoji činnost v září roku 2009 s cílem pravidelně a systematicky podchycovat projevy nejrůznějších trendů v současné fotografii. Generačně se orientuje na tvorbu mladých a začínajících autorů, absolventů uměleckých škol i na tvorbu solitérních osobností. Teritoriálně se snaží mapovat současnou fotografickou tvorbu autorů ze střední Evropy, především pak z postkomunistických zemí – z České republiky, Slovenska a Polska. Prostor galerie se nachází v kavárně Arcidiecézního muzea Olomouc, v přízemí raně barokního křídla bývalého kapitulního děkanství, které pochází z konce 17. století. Příležitostně se k prezentacím využívá také sklepení, které vzniklo v období vrcholné gotiky, tedy ve 14. století. Dispozice galerie umožňuje instalaci maximálně dvaceti až pětadvaceti fotografií. Instalačně jsou používány rámy pro formáty 40×50 cm, 50×70 cm, výjimečně i 100×70 cm. Galerie pořádá průměrně 4 výstavy ročně, ke každé vydává katalogový list a podrobnou tiskovou zprávu. Galerie dlouhodobě spolupracuje s absolventy uměleckých škol. Především pak sleduje tvorbu studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, které garantuje Jindřich Štreit. Intenzívní spolupráce se rozvíjí také s nezávislou Českou fotoškolou. Zásadním přínosem galerie je pravidelné sledování mladých talentů a podpora nejnovějších trendů současné fotografie od konceptuální fotografie až po dokument.