Galerie Fotografic vyhlašuje dvě otevřené výzvy na výstavní projekty pro rok 2024. Obě výzvy jsou určeny českým i zahraničním umělcům (pobývajícím v Evropě), případně autorským dvojicím či uměleckým skupinám. Galerie Fotografic v Praze se dlouhodobě zaměřuje na prezentaci současné fotografie, včetně nejrůznějších experimentů a multimediálních přesahů do dalších uměleckých žánrů.

 

1. Výzva – fotografie, nová média, instalace ad.

V první výzvě hledáme inovativní přístupy a nové pohledy především v oblasti fotografie a nových médií, ale i malby či kresby jako doplnění výstavního programu pro rok 2024.

 

2. Výzva – médium pohyblivého obrazu

Druhá výzva se věnuje výhradně audiovizuální tvorbě, a to ve formě videoartu, krátkých či experimentálních filmů a dalších formátů pro samostatnou prezentaci v našem „prostoru pro videoart“ v areálu galerie či v rámci skupinových výstav v hlavním prostoru galerie.

 

Přihláška v češtině nebo angličtině by měla obsahovat:

– označení, o jakou výzvu se jedná;

– krátkou anotaci projektu s konkrétní ukázkou, případně vizualizací;

– portfolio a životopis umělce (pdf či odkaz na web);

– předpokládaný rozpočet výstavy a zdroje krytí (stručně);

– kontakt (telefon, e-mail).

 

Galerie poskytne:

– PR servis;

– asistenci s instalací;

– zajištění vernisáže;

– případný doprovodný program;

– výstava 4–6 týdnů, pro veřejnost otevřeno út–so.

 

K realizaci finančně náročnějších projektů doporučujeme získat dofinancování z jiných zdrojů, ve kterém může být Galerie Fotografic nápomocna např. sepsáním zvacího dopisu, apod.

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 5. 2023 na opencall@fotografic.cz. Jako předmět uveďte “open call – fotografie, ad.” nebo “open call – médium pohyblivého obrazu”.

 

Výsledky obou výzev zveřejníme do konce července 2023 na webových stránkách a sociálních sítích galerie. Zasláním ukázek prací a videí samozřejmě nezískáváme práva k jejich užití. Při výběru a dalším užití bude uchazeč vždy předem informován. V případě dalších dotazů kontaktujte tereza@fotografic.cz. Plánek galerie naleznete zde.