Galerie hlavního města Prahy (GHMP),  byla založena 1. května 1963. Bylo jí uloženo shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a vystavovat české umění 19. a 20. století. Zároveň jí byla svěřena péče o fond pomníků, veřejných plastik, pamětních desek a kašen na pražských prostranstvích, včetně jejich restaurování a umísťování nových. Odborní pracovníci galerie mají od počátku za cíl budovat sbírkový fond českého umění 19. a 20. století a odborně jej představovat veřejnosti.

Výstavní program Galerie hlavního města Prahy je orientován na prezentaci českého i zahraničního výtvarného umění výše uvedeného období i na představování tvorby současných umělců. Stálé expozice i krátkodobé výstavy představuje galerie veřejnosti v atraktivních výstavních objektech, které jsou současně architektonickými památkami –  Dům U Kamenného zvonu, Dům U Zlatého prstenu, Městská knihovna (2. patro), Staroměstská radnice (2. patro), Zámek Troja, Bílkova vila a Bílkův dům v Chýnově.