Luxfer Open Space je neziskovou organizací založenou s cílem decentralizovat uměleckou scénu a šířit aktuální výhonky současného umění do regionu a podílet se tak na aktivní osvětě nejúčinnějším způsobem, a to osobní zkušeností a kontaktem. Tento projekt napomáhá rozptýlit nesrozumitelnost a nedostupnost a z toho plynoucí nedůvěru v současné umění. Tím bude velkým přínosem jak pro samotné umělce, tak pro umění.

 

Snahou Luxfer Open Space je rovněž poskytovat svobodný prostor pro umělecké vyjádření s cílem naplnit základní ideový záměr – galerie provozovaná v rámci projektu Luxfer Open Space je svobodná platforma sloužící k výzkumu a experimentům v rámci umění, která jedinečným způsobem přispívá k rozšíření vzájemné komunikace mezi centrem a regionem.