Galerie 207 Vás zve na přednášku Jany a Jiřího Ševčíkových, kteří přijdou představit aktivity jedné z prvních porevolučních komerčních galerií u nás, Galerie MXM, která zastupovala například umělce ze skupiny Tvrdohlaví nebo skupiny Pondělí.

Přednáška se uskuteční v úterý 31. 5. 2016 od 16:10 hodin v učebně č.413 UMPRUM v rámci Semináře o galerijním provozu a je volně přístupná veřejnosti.

 

Galerie MXM vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních komerčních galerií u nás po Sametové revoluci. Její název vyjadřuje římskými číslicemi rok 1990, v němž údajně uzrála idea otevřít soukromou galerii v hlavě právníka Tomáše Procházky. Soustředila kolem sebe poměrně úzký okruh autorů, jehož jádro tvořili umělci ze skupin Tvrdohlaví a Pondělí a solitérní osobnosti jako Jiří Kovanda, Jan Merta, Antonín Střížek, Petr Pastrňák, Vladimír Skrepl ad. MXM se soustředila také na vybrané umělce ze starší (Karel Malich, Zorka Ságlová, ad.) a mladší generace (Ján Mančuška, Kamera skura, Michal Kalhous ad.); sporadicky se zde objevovaly výstavy zahraničních umělců. Pravidelně se prezentovala na zahraničních veletrzích s uměním a rovněž sehrála důležitou roli v propagaci českého umění 90. let v zahraničí. K okruhu galerie patřili teoretici Jana a Jiří Ševčíkovi, autoři řady výstav v Galerii MXM. Po tragické smrti Tomáše Procházky a jeho manželky převzal vedení galerie galeristův švagr Jan Černý, který pokračoval v nastoupené linii až do roku 2002, kdy byly prostory galerie vytopeny povodněmi a její činnost ukončena. V roce 1993 MXM provozovala ještě druhý prostor v ulici Milady Horákové – dvoupodlažní výstavní síň, do které se vcházelo přes knihkupectví.

(zdroj: vvp.avu)