Galérie Podlaha je alternatívna študentská galéria na Fakulte umení ostravskej univerzity v Ostrave. Vznikla v roku 2016 z iniciatívy študentov, z potreby dialógu, spolupráce a konfrontácie s umením a umelcami mimo fakulty. Funguje vo formáte „artist-run“ galéria – výstavný priestor vedený umelcom, v našom prípade študentami umenia. Výhodou je nezávislý program zameraný na súčasné vizuálne umenie s generačne blízkymi autormi, ako aj neformálny výstavný priestor v takzvanej„black room“, niekde na pomedzí ostravského undergroundu a galerijného inštitucionalizmu.