Galerie Závodný je soukromá galerie, která byla otevřena v roce 2011 v historickém jádru města Mikulova. Jejímu zrodu předcházela dlouholetá sběratelská činnost a studium v oblasti výtvarného umění. Budova galerie získala ocenění na Grand Prix architektů.

 

Výstavní program tvoří autorské výstavy špičkových českých i zahraničních umělců, v popředí zájmu stojí geometrické a minimalistické umění a tvorba českých autorů, kteří odešli do exilu. Důraz je vždy kladen na kvalitu a vyjímečnost zastupovaných umělců a představovaných prací.

Snahou galerie je vytvořit otevřený mezinárodní prostor, ve kterém mohou své práce prezentovat silné, respektované autorské osobnosti. V kontextu evropského vývoje výtvarného umění je možné sledovat úchvatný příběh, který systematicky mapuje cesty umění 20. a 21. století. Mnohé autority jsou v českém prostředí představeny poprvé.

Velká část vystavovaných prací je nabízena k prodeji. Otevírá se příležitost pro instituce i soukromé sběratele přiblížit své pečlivě budované kolekce zahraničnímu standartu. Začínajícím sběratelům a milovníkům umění bychom rádi byli průvodci při vstupu do světa „moderního” umění. Nabízíme poradenství při zakládání, doplňování a správě privátních sbírek. Jednotlivá díla i celé kolekce rovněž oceňujeme a připravujeme k následnému prodeji.

Disponujeme obsáhlým souborem uměleckých prací, který může sloužit jako vodítko pro hledání konceptu vlastní sbírky. Ve spolupráci s architektonickými ateliéry navrhujeme umělecká díla do interiérů soukromých i administrativních budov.

Galerie je přístupná i lidem s pohybovým omezením. Pravidelní návštěvníci i nahodilí turisté mohou využít pohostinnosti voňavé kavárny, která je součástí galerie a prolistovat výpravné monografie i architektonické příručky, které jsou zde k dispozici.