Gallery Tour 2019

15:45 Galerie Kabinet T. / výstava Miesto blízkosti, priestor odlúčenia: Daniela Krajčová, Peter Jánošík / komentovaná prohlídka s autory výstavy

 

Výstava Miesto blízkosti, priestor odlúčenia prezentuje práce Daniely Krajčovej z cyklu akrylových malieb na plachty, vychádzajúcich z osobných rozhovorov s utečencami. Maľby vyjavujú, okrem vlastnej komplikovanej cesty z krajiny z ktorej pochádzajú, aj siete medziľudských kontaktov a miest, kde sa počas exodu ocitli ich priatelia alebo najbližšia rodina. Vznikajú ilustrované mapy zachytávajúce vzťahy a (teraz už vzdialené) priateľstvá. Autorka vizuálne „osvetľuje“ rozprávanie a vytvára symbolické asociácie, ktorými pokrýva textilnú plochu.  Samostatným dielom je animovaný film Persona grata (2019) vychádzajúci z príbehu Afganca Faisala žijúceho v Bratislave.

 

Peter Jánošík prezentuje výber z komornejších diel. Je tu prítomná snaha po civilnom vyznení, vyjadrení všednosti až banality postoja a gesta. Pre Petra je dôležité chápanie postavy vo všeobecnejšej rovine: ako figúry. Figúre rozumiem ako vzorcu, obrazcu či schéme. Motív nadobúda obsah na základe zmyslovej podobnosti s realitou. Figúra je to, na čo je upriamená naša pozornosť, čo sa stáva dominantným vo vnemovom poli a vyčleňuje sa z pozadia. Je vzorcom, ktorý koncentruje našu pozornosť.

 

Ústrednou myšlienkou výstavy je akcentovanie postavy ako figurálneho znaku, individuálnej výpovede ako niečoho, čo môže mať univerzálnejšiu platnost.

 

Akce probíhá v rámci Gallery Tour Zlín. Vstup na akci je volný.

 

fb.com/gallerytourzlin