Gammatone je audiovizuální prostorová instalace kombinující videoprojekci promítanou přes vertikální objekty zavěšené v prostoru s jejich zvukovými výstupy. Název díla vznikl složením italského slova gamma – škála, rozsah a anglického slova tone – tón. Rytmus rozmístění barevných tyčinek ovlivňuje následně rytmus hudební kompozice, jejich tvary determinují vizuální podobu projekce. Instalace se tedy stává „oživlou“ trojrozměrnou partiturou. Hudební skladba je rozložena do několika rozměrů formou různých technik – zvuku, počítačové animace a prostorové instalace. Vnitřní architektura skladby, tempo, vychází z matematického principu dělení čísla 330, rytmus je určen pozorováním zavěšených objektů. Výsledná skladba je doplněna o elektronickou postprodukci.  

Autoři

Jana Babincová ve své tvorbě již řadu let pracuje s principem kódování. Písmena abecedy převádí do tvarů, zvuků či barev. Vedle textu pracuje autorka také s hudbou, pohybem, případně strukturami odvozenými z běžného života. U zrodu většiny projektů se je přítomna intuitivní inspirace. Následuje ale promyšlená cesta k realizaci, hledání principu kódování a přepisu, který závisí na charakteru jednotlivých projektů.

Pavla Nešverová se ve své tvorbě díky jejímu předchozímu studiu varhan na Pražské konzervatoři zabývá propojení hudby a obrazu. Pavla je finalistkou ceny Czech Grand Design 2014 za vizuální styl festivalu Pražské jaro, ve kterém uplatnila své výtvarné postupy vizualizace hudby. Vedle výtvarné tvorby se umělkyně věnuje také skládání autorské hudby pro varhany a elektronické nástroje.