Diskutující: Tereza StejskalováRadim LabudaHana Janec-Kova, PXS,Martin VrbaSráč Sam a Denisa Bytelova
Moderátor: Darina Alster

▷ Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. 

Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství?" Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

15:00 – 18:00 tvořivá dílna Kláry Břicháčkové: Animace je pěkná práce!

VSTUP ZDARMA
Diskuze se koná v rámci akce: Mothers Artlovers Camp