Projekt Geometrův zlý sen usiluje o evokaci jednoho pozoruhodného momentu neustále přítomného v dějinách hmotné a výtvarné tvorby, kterým je hledání tvaru pro jevy a skutečnosti, jež přesahují standardní lidskou zkušenost. Výstava prezentuje kolekci geometrizujících, nebo „systematizujících“ prací sedmi autorů (Petr Dub, Jiří Kovářík, Lukáš Machalický, Jiří Matějů, Michaela Maupicová, Pavel Mrkus, Aleš Svoboda), která provokuje myšlení a probouzí ho k aktivitě. Přitom jejich tvůrci se neuzavírají do programových, tuhnoucích pojmů, scholastických nebo normativních systémů a nešíří kolem sebe „jedinou neomylnou pravdu“. Spokojí se s mírou sobě vlastní zvědavosti a s fascinací z nalézaného.
Autor koncepce a kurátor výstavy – Petr Vaňous