Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679 hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka. Rod Šternberků byl jednou z nejstarších českých šlechtických rodin a zámek Troja měl svého majitele důstojně reprezentovat.

 
Autorem projektu Trojského zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily. Středem a dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně ukončují dvoupatrové věžovité belvedery.

 
Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady byla svěřena významným drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky zdobící schodiště symbolizují boj Titánů s antickými bohy a byly dokončeny v roce 1685. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období a světadílů.

 
Malířské práce v přízemí zámku převážně uskutečnil Carpoforo Tencalla, v prvním patře zámku působili Francesco Marchetti a jeho syn Giovanni Francesco. Pro iluzívní výzdobu velkého hlavního sálu povolal stavebník vlámské malíře Abrahama a Izáka Godynovy, kteří získali umělecké školení v italské Bologni Ikonografický program je zaměřen především na oslavu vládnoucího císařského rodu Habsburků.