Pražská galerie českého skla již druhým rokem pořádá pravidelná setkání Glass Exellence ve sklářském umění – celoroční program výstav spojených s vernisáží a debatou se sklářskými tvůrci. V prostorách bývalého mlýna na sóju, který byl zrekonstruován na moderní loft, se může veřejnost každé poslední úterý v měsíci seznamovat s díly mladých či zkušených sklářských umělců.

Dne 27. srpna 2013 od 18h proběhne vernisáž děl sklářky a designérky Adély Krejčové, která se účastnila vůbec prvního ročníku výstavy mezinárodní sklářské soutěže Stanislav Libenský Award v roce 2009. V PGČS představí na samostatné výstavě výběr prací z let 2005 – 2013, stejně jako svou současnou designerskou tvorbu, kterou již čtvrtým rokem navrhuje pro PRECIOSA – LUSTRY. „Ve svých návrzích kladu důraz na jednoduchost, čisté tvary, možná jistou formu minimalismu,“ shrnuje autorka a dodává: „Snažím se nezabíhat do zbytečné složitosti. Zaujmout má vždy detail nebo tvar samotného komponentu.“

Adéla Krejčová se již od raných studií na střední uměleckoprůmyslové škole sklářské zaměřuje na výtvarné zpracování skla. Výstavy Stanislav Libenský Award 2009 se zúčastnila se svou bakalářskou prací Vyvzorování hutního skla pro Jablonex Group. Právě hutní tvarování, při kterém se nepoužívají formy a sklo získává typicky hutní charakter, je to co autorku oslovuje. Vytvořené objekty dále zušlechťuje technikou broušení, která kontrastuje svými exaktními plochami a nechává vyniknout krásu vrstveného skla.
Nepřehlédnutelná je i její klauzurní práce Šperk s využitím elektronických komponentů. Jedná se o přenesení kultury sociálních sítí do bižuterie, kterými reaguje na dnešní dobu internetu a elektronické komunikace obecně. Do šperků vložila displej – led panel, na kterém běží krátké vzkazy pro okolí a tak „pomáhají“ svým uživatelům snáze vyjádřit emoce.
Její budoucí role designérky svítidel se promítla již v diplomové práci, kterou vytvořila ve spolupráci s PRECIOSA – LUSTRY a ve které ztvárnila designový návrh svítidla. Těm se ostatně věnuje doposud. V r. 2010 navrhla pro světový veletrh designu ve Frankfurtu nad Mohanem design svítidel Blaze a Twister. V následujícím roce vytvořila design svítidel Salineli a Jimble pro mezinárodní výstavu světel v Miláně a v roce 2012 se zúčastnila IGS – Mezinárodního sklářské sympozium v Novém Boru s díly Prolnutí.