Instalace určená pro prostor galerie Monomach představuje první samostatnou prezentaci Glorie Komarove a současně je odrazem dosavadního vývoje jejího charakteru. Dívčí pokojík, prozrazující skrze různé fragmenty postupné formování její vlastní identity, se tak podobně jako Instagram a další sociální sítě stává jejím safe spacem, vhodnou možností se projevit, vyjádřit své osobní názory a dát průchod svému novému (nejen uměleckému) já. 

Výstava taktéž otevírá nový tematický blok s názvem "Proměna identity." Celý blok bude na různých úrovních naplněn problematikou a postřehy souvisejícími s proměnou identity, osobní transformací, přeměnou duševní či fyzickou v návaznosti na to, jak se jako bytosti záměrně (někdy možná i nezáměrně) prezentujeme navenek. Objeví se například témata zasahující do oblasti transgenderu, zaobírající se motivacemi k různým tělesných modifikacím, body shamingem apod., ale například i otázky týkající se stárnutí nebo změn duševního stavu. Z tématu vychází také změna postoje k vlastnímu výtvarnému sebevyjádření, hraní rolí a jeho fungování v rámci percepce veřejnosti. Typickým odrazem reakce na vnější okolí, která mnohdy kontrastuje s vnitřním osobním životem, může být v konečném důsledku i osamělost v moderní době sociálních sítí a charakteristická posedlost sebereprezentací.

Vernisáž proběhne v prostorách na Luční 54. Ve čtvrtek 13.9. v 19:00. 
Srdečně zveme a těšíme se! Součástí bude tradičně i víno a nějaké to občerstvení!

Kurátoři výstavy: Dana Kinclová a Pavla Maslejová
Grafický design: Tereza Bierská