Gradient je :

1.Míra sklonu, sklon.
2.Vzestupná nebo sestupná část; stoupání.
3. Fyzika – rychlost, jakou se fyzikální veličina zvyšuje nebo snižuje v poměru ke změnám dané proměnné.

Instalace Gradient pro koridor Školské 28 konfrontuje velkoplošný tisk a kvalitu přirozeného světla; vizualizuje přechod světla a tmy a symbolický význam těchto zrakových vjemů nechává úplně stranou. Je racionální představou zrakového vjemu postupného ubývání světla na ploše osvětlené z jedné strany nebo může být také statickou verzí zpomaleného časového záznamu stroboskopického efektu, který je charakteristickým prvkem audiovizuálních performancí Martina Blažíčka. Použitá světelná škála je odvozená od intenzity světla v chodbě.