Grafická sbírka zámku Buchlovice patří už od konce 19. století k nejpočetnějším a umělecky nejhodnotnějším kolekcím tohoto typu ve střední Evropě. Její skladbu tvoří téměř šest a půl tisíce grafik předních osobností mnoha epoch umění 15. až počátku 20. století. Zatímco české umění sbírka sleduje pouze okrajově, její těžiště spočívá v dílech tvůrců cizích evropských zemí, zejména Německa, Itálie, Francie či Nizozemí. Sbírkový fond se navíc do současnosti dochoval ve vzácné intaktnosti a nenarušenosti. I přes tyto skutečnosti však buchlovická sbírka zůstává širší veřejnosti téměř neznámá. Jedinečnou příležitost k jejímu hlubšímu poznání vytváří aktuální výstava, která se soustředí na nizozemskou část kolekce a představuje nejvýznamnější umělce 16. a 17. století, k nimž náleží Lucas van Leyden, Pieter Bruegel starší, Rembrandt van Rijn nebo Hendrick Goltzius.

 

Výstava je připravena ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži.