Prostor etc. galerie se na jeden měsíc změnil v jeviště organického dění, v němž  v určený čas střídají, míjejí i protínají a koexistují generačně i umělecky reversibilní autoři a autorky.

Jejich základní výrazovou spojnicí je potřeba vyprávět, touha hovořit textem, momentální nezbytnost psaného projevu, ale i zhola instrumentální zužitkování jazyka v divadelní nebo hudební podobě.