Intervence Gravidity group: Inverze přinese do části vstupního prostoru galerie zmatení realitou namísto virtuálním prostorem, jakousi deformaci vsazenou do reálného prostoru. V pojetí členek skupiny Zuzany Štefkové a Lucie Jestřabíkové virtuální realita obsažená v intervenci přináší nečekanou stabilitu. Závrať, kterou běžně prožíváme při vstupu do virtuální reality, bude nahrazena nestabilitou v prostoru fyzickém a pocit ztráty pevné půdy pod nohama se stane podstatou uměleckého díla.

 

Pro Gravidity group je problematika obalů lidského těla (ať už fyzických, nebo psychických) dlouhodobě stěžejním předmětem uměleckého zkoumání. V intervenci s názvem Inverze hodlají prozkoumat nejen to, co se stane, pokud sebereme odvahu k dobrovolné ztrátě pevné půdy pod nohama. Zároveň tato ztráta jistoty nutně odhalí nejistotu účastníků intervence a metaforicky je tak učiní – zcela v duchu uměleckého statusu skupiny – nahými ve světě, který se zdá nejistotu nepřipouštět, přestože sám je nejistot plný.