Tomáš Makara (*1982) je absolventem ateliéru grafiky a experimentální tvorby na Faklutě
Umění Technické univerzity v Košicích. Zabývá se různými aspekty vztahu politiky, umění
a společnosti; námětem jeho prací jsou například propaganda či manipulace. Je rovněž
členem a spoluzakladatelem košické umělecké skupiny Kassaboys, do níž dále patří
Radovan Čerevka a Peter Vrábel`. Ve své kolektivní tvorbě se Kassaboys pohybují na
poli politicky angažovaného umění a institucionální kritiky. V roce 2011 se skupina stala
finalistou Ceny Oskára Čepana.