Dokumentární film natočený a zprodukovaný francouzskou kurátorkou Marie de Brugerolle “Who’s that Guy?” je portrétem umělce Guy de Cointet (1934-1983) sestavený z desítky let trvajícího výzkumu původního materiálu a z rozhovorů jeho přátel, kterými byli mezi jinými největší postavy amerického umění jako je Paul McCarthy, Mike Kelley nebo John Baldessari.

Guy de Cointet byl klíčovou postavou v 70. a 80. letech nově se vynořující scény konceptuálního a performance umění na Americkém západním pobřeží. Ve svých nelineárních a často absurdních narativních strukturách využíval scénické kulisy a divadelní přístupy k naprostému převrácení vztahů mezi slovy, tvary a významy. Jeho dlouhodobá spolupráce s herci, zájem o divadlo ale i určité zneužívání jednoduchosti modernistických forem, stejně jako využívání “ready made jazyka” soap oper a reklam z něj témeř 20 let po jeho předčasné smrti činí jednoho z nejdůležitějších předchůdců současné performance. 

projekce bude pokračovat diskuzí s autorkou filmu, kurátorkou Marie de Brugerolle