Jan Konůpek (1883-1950) byl významný grafik první poloviny 20. století. Ilustroval více než šest set knih. Jen pro litomyšlského nakladatele Josefa Portmana (známého díky spolupráci s Josefem Váchalem) připravil kolem sto třiceti bibliofilských tisků. Svou tvorbu Konůpek v jisté fázi svého života spojil se jménem Aloise Dyka a jeho nakladatelstvím Emporium. Roku 1916 zde vyšlo Konůpkovo grafické album leptů, inspirované literární předlohou Shakespearova Hamleta a o dva roky později Erbenovou Kyticí. Konůpek v těchto dílech velkou měrou navazuje na expresivní tendence své tvorby. Lepty jsou dokonalou ukázkou ilustrací, v nichž se autor nesnaží o pouhou transkripci literární předlohy, ale do svých zobrazení vkládá velký podíl vlastní fantazie a emočního světa. Galerie výtvarného umění tak ze svých sbírek veřejnosti představí vysoce kvalitní díla v kontextu české grafické tvorby na pomezí ilustrace.
Jednotlivé lepty budou pro snadnější percepci doplněny o konkrétní pasáže z původních literárních předloh, návštěvník, zvláště pak žáci a studenti základních a středních škol, si tak z výstavy odnesou nadstandardní zážitek výtvarný, doplněný o znalosti literárních textů, patřící do zlatého fondu literatury.