Jde o způsob sdílení zkušeností, emocí, obrazů a příběhů ve skupině. Způsob jak nehierarchicky sbírat rozdílné pohledy na společná témata. Součástí poradního kruhu jsou jeho záměry: mluvíme a nasloucháme od srdce, mluvíme spontánně, říkáme podstatu svého příběhu. Kruh je určen primárně pro rodiče nebo ty, koho téma rodičovství zajímá. Téma kruhu bude odvozeno od toho, s jakým konkrétním tématem kdo přijde, a jaké téma bude nejsilnější ve skupině.