Srdečně Vás zveme na křest a uvedení publikace Hany Novotné Porcelán+, která popisuje a analyzuje současné tendence a interpretace spojené s užitím porcelánu ve výtvarném umění, a to nejen jako utilitárního materiálu, ale i jako součásti uměleckého díla konceptuálního charakteru. Práce představuje současné autory na české umělecké scéně s důrazem na nejmladší generaci. Dále seznamuje s tvorbou renomovaných čínských autorů, kteří jsou v tomto oboru na světové špičce. Celý výzkum je uveden do historických i pedagogických souvislostí.
Autorka je výtvarnice, působí na Masarykově univerzitě v Brně. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, Ateliér keramiky a porcelánu, l985-1991; University of Industrial Arts, Ceramics and Glass Studio, Helsinky, Finsko, 1990; Nanjing University, Nanjing, China, 2014-2015. Je členkou Académie internationale de la céramique se sídlem v Ženevě a SVUK v Praze.