Po měsících nucené přestávky se Galerie NTK vrací k výstavnímu programu retrospektivou umělecké a divadelní skupiny Handa Gote research & development. Sonda do patnáctileté historie kolektivu představuje výsledky experimentálního výzkumu z oblasti archeologie médií a kreativní recyklace. Expozice vychází z estetiky kabinetů kuriozit či etnologických muzeí a zahrnuje soubor artefaktů, jejichž společným jmenovatelem je kutilská hravost, jemný humor a specifická nostalgie. Některé z vystavených objektů reprezentují relikty divadelních performancí a happeningů skupiny, řada z nich ale také funguje jako autonomní umělecká díla. Nalezneme zde rozsáhlou kolekci masek, bizarní kostýmy, archetypální nářadí, kargokultické zbraně, technologické fosilie, hudební nástroje vytvořené z těch nejméně očekávaných věcí. Přírodní materiály se zcela organicky mísí s artificiálními, staré prostupuje s novým, romantická inspirace vědou a technikou je konfrontována s patafyzickou iracionalitou. Poetický svět Handa Gote je zaplněn podivnými předměty a obskurnostmi, současně je fascinován banalitou každodennosti s nezměrným potenciálem nalézání magického. Výsledkem veškeré této obsesivní činnosti je zhmotnělá zpráva o stavu naší civilizace obsahující prvek naděje i dystopický otazník.

 

Členové skupiny Handa Gote: Veronika Švábová, Tomáš Procházka, Jakub Hybler, Jan Dőrner, Jonáš Svatoš a Robert Smolík (do roku 2018)

 

Výstava vznikla ve spolupráci Jedefrau.org a Galerie NTK. 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a hlavního města Prahy.

 

Kurátor: Milan Mikuláštík