Výstava významného rakouského umělce Hanse Kupelwiesera v Domě pánů z Kunštátu v Brně je koncipována pro konkrétní prostory objektu, s nímž se umělec poprvé seznámil v rámci své účasti na projektu Sochy v ulicích v roce 2008. Jeho tvorba se nesoustřeďuje pouze na jednu uměleckou disciplinu, ale prolínají se v ní a vzájemně ovlivňují různá média, jsou překračovány hranice jednotlivých uměleckých kategorií. S novým přístupem k tradičním oborům souvisejí vzájemné přesahy volné skulptury, reliéfu, fotografie, designu, architektury, experimenty s nekonvenčními technologiemi a materiály. Díla vybraná pro brněnskou výstavu vznikala během posledního desetiletí a přibližují hlavní principy Kupelwieserových prací – hru s významy, proměnlivost, vycházející z kreativního využití médií a materiálů, s nimiž pracuje způsobem, často popírajícím jejich vžité funkce a vlastnosti.