Galerie Závodný představuje formou samostatné autorské výstavy významnou osobnost evropského výtvarného prostoru, německého umělce Heijo Hangena. Jeho práce byly prezentovány na prestižní výstavě Documenta v Kasselu a v současné době jsou zastoupeny v celé řadě evropských institucí a sbírkách. V roce 2011 získal Heijo Hangen cenu Petr C. Ruppert Award for Concret Art in Europe.

Heijo Hangen /narozen v roce 1927 v Bad Kreuznachu/ od počátku svojí tvorby v 50. letech inklinuje ke geometrické abstrakci. Na přelomu 60. let se v kresbách a olejových malbách stále více uplatňuje systematičnost a začínají se objevovat první serielní řady prací. V roce 1962 vytvořil konstruktivistický modul založený na zobrazení čtverce, který je rozdělen dvěma diagonálami. Toto zobrazení a jeho četné variace vešly ve známost pod označením Modulform. Tyto moduly se v dalších letech staly poznávacím znamením typickým pro jeho autorskou tvorbu.

Heijo Hangen žije a pracuje v Koblenzi, v současnosti je ve stálé expozici nové budovy Mittelrheinmusea prezentována jeho celoživotní tvorba. V minulosti působil také v Bonnu jako pedagog na American education center U.S.I.S.  Mezi lety 1977-1993 byl docentem na Europischän Academie für Bildene Kunst v Trieru.

Na přípravě výstavy Heijo Hangena se podílel německý historik umění a novinář Hans-Peter Riese, který je rovněž autorem jeho rozsáhlé monografie.