Výstava polského umělce a kurátora žijícího v Amsterdamu, mj. zakladatele varšavské Galerie Remont (1972-1979) a iniciátora řady mezinárodních uměleckých setkání, výstav a festivalů.

Součástí vernisáže, která proběhne za účasti autora, bude projekce kultovního půlhodinového filmu o začátcích punku v Polsku "Tilt Back" (1980).

Gajewski mj. stál za první mezinárodní prezentací performance v Polsku – IAM – International Artists‘ Meeting (1978) – a inicioval ojedinělý projekt Other Child Book (1977–1981). Galerie Remont v čele s Gajewským byla také specifickým druhem umělecké tvorby, ve které Gajewski výběrem umělců a témat de facto uskutečňoval své pojetí umění, opírající se o vzájemnou shodu a mezilidské porozumění.

Galerie během sedmiletého fungování hostila mnoho význačných polských a zahraničních autorů, vydávala četné publikace a pořádala mezinárodní konference. Gajewski především usiloval o to, aby galerie Remont představovala nový model uměleckého provozu, a tak organizoval projekty, které umožňovaly navazovat spolupráci mezinárodního charakteru. 

Charakteristické pro Gajewského autorské projekty byla snaha odhalit prázdnotu a zbavit se fyzického objektu, podstatu tak tvořila idea vtěsnaná do role procesu tvoření. Samotné slovo proces je klíčové v případě celé pozdější Gajewského tvorby, pro kterou se stává nejpodstatnější čas a jeho vnímání. V jeho díle je znatelný postupný odklon od díla jako materiálního předmětu ve prospěch činnosti, která tíhne ke stírání hranic mezi uměním a skutečností.

V roce 1972 v jednom ze svých prvních textů, doprovázející samostatnou výstavu, napsal: „Nejvyšší hodnota je duchovní zážitek, proto také není podstatou tvoření výtvor, nýbrž sám proces tvoření. Dílo, jako materiální výtvor, nemá pro tvůrce žádnou hodnotu. Je určeno jiným a ve chvíli stvoření přestane existovat.“ 

Katarzyna Urbańska

https://www.facebook.com/events/1540276916213541/?ref=ts&fref=ts