Herbert Brandl (*1959, Graz) vystudoval Hochschule für angewandte Kunst ve Vídni a působí jako profesor na Kunstakademie v Düsseldorfu. Je jedním z nejvýznamnějších současných rakouských malířů, jemuž se dostalo mezinárodního uznání už v 80. letech, kdy se spolu se skupinou malířů tzv. transavantgardy a nové malby zasloužil o rehabilitaci malířství. Herbert Brandl vystavoval od 90. let s nejvýznamnějšími světovými malíři, jako je Christopher Wool, Adrian Schiess nebo Albert Oehlen. Reprezentoval také Rakousko na nejvýznamnějších světových výstavách, mezi nimiž lze jmenovat dokumenta v Kasselu a benátské bienále.