Hlavu vzhůru! Optimistická výzva Tomáše Hrůzy, podpořená tajemným lístkem s „moudrem“ na čele zobrazeného, platí nejen pro všechny, kteří se budou snažit rozkódovat fotografický obraz/vlajku na stožáru bytového domu na Veletržní č. 17, ale i pro ty, kterých se zobrazená slova dotýkají bezprostředně.