Kaple v káznici je zasvěcena Panně Marii a 15. 8. si připomínáme Slavnost jejího Nanebevzetí. Večer tedy nekončí liturgií, ale pokračuje u hodovního stolu na nádvoří káznice, ke kterému jste všichni srdečně zváni. A také ke společnému prožitku, vnímání, tichu či povídání. Mši svatou, která začíná v 18 hod, celebruje kněz Jan Hanák a bude živě přenášena rádiem Proglas.  

  

Káznice má výrazný genius loci, který můžeme z hlediska toho, co v ní probíhalo, chápat v různých souvislostech. Ale nemá jen polohu tragickou, ale i kontemplativní, duchovní a v podstatě očistnou. Můžeme tento neobyčejný prostor vnímat jako místo naděje, setkání člověka s člověkem a duchovním přesahem.

  

Rozhodli jsme se navázat na duchovní linku pořádáním pravidelných mší, které bude celebrovat Jan Hanák ve spolupráci s farností na Starém Brně.