Videoinstalace Homeperformance je cyklus tří videí. Každé video představuje samostatně vystavěný mikropříběh z reálného života zachycující osobu, která vykonává specifickou, zdánlivě absurdní činnost. Autor je vítězem Ceny EXIT 2011, soutěže pro studenty českých vysokých uměleckých škol, pořádané FUD UJEP.

Kurátorky : Eva Mráziková, Anna Vartecká