Děti, psy, lesy, kameny, továrny, mraky, tanečnice a tak dál

Odstřižky, odřezky a otisky z posledních let

Pár svátečních a pár znervózňujících kousků na koukání, vesměs jednoduchého tvaru

J. H. se vedle své práce na knihách nesoustavně věnuje obrázkům, které nesouvisí s texty a téměř ani s jeho životem