Zájem nedávného absolventa ateliéru fotografie VŠUP Václava Kopeckého směřuje k sémantické rovině média analogové fotografie. Poukazuje na prostupnost roviny imaginárního, symbolického a reálného. Tuto trojčlenku psychoanalytických pojmů si dovolíme vyvázat z odpovídajících kulturologických konotací a ponecháme jim pro nás určující odkaz k subjektivní pozici diváka. Fotografie, které se vzpírají zprostředkování reálného a současně využivají medium analogové fotografie nedisponující postprodukčními možnostmi digitálních médií, relativizují hodnověrnost jakéhokoli záznamu. Divákovo přijetí vlastní subjektivity vnímání se stává nezbytnou podmínkou pro sledování Kopeckého prací. Očekávaná poetická podívaná na hotelový komplex Zenit nacházející se v Bosně a Hercegovině se mění především v uvědomění si vlastních percepčních postupů. Můžeme zde také číst metaforu vycházející z názvu Zenit, kdy můžeme hotel identifikovat s šírším kontextem současné společnosti a s pocitem jejího úpadk