Výstava je letmým shrnutím malířské tvorby umělce za období posledních deset let, kdy zanechal restaurování, aby se mohl věnovat volné tvorbě. V pojetí malířské grotesky bitevních obrazů se mu nejedná o téma boje za ušlechtilé cíle, jimiž se kdysi honosila totalitní historiografie, ale o otevřenou informativní situaci, jako je nap ř. nabídka počítačových her na internetovém portálu, tedy o tematickou komunikologii s divákem.

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro