V práci Hřiště si bude Jiří Skála klást otázku, co pro naši společnost  znamená volný čas. Tento časoprostor je dnes velmi hrubě penetrován prací. Naše společnost již nedokáže volný čas přesně uchopit, natož definovat. 
Kurátoři: Markéta Vinglerová a Radim Langer

Souběžně s vernisáží proběhne také křest katalogu etc. galerie 2004–2015